Oppisopimuksella oikea työntekijä

Oppisopimus on hyvä tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä.

Opiskelu toteutetaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimus soveltuu, kun:

  • tarvitaan uutta työvoimaa
  • sopivan koulutuksen saanutta ei löydy
  • on tarve kehittää osaamista ja ammattitaitoa
  • koulutetaan uusiin työtehtäviin

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työ- ja koulutussopimus.

Työnantajan velvoitteet:

  • solmia määräaikainen ja kokopäiväinen työsopimus
  • maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • nimetä työpaikkakouluttaja
  • antaa monipuolisia työtehtäviä
  • huolehtia siitä, että opiskelija voi osallistua oppilaitospäiviin

Oppisopimus on tutkintoon johtavaa koulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta. Nämä ovat samoja perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joita voi suorittaa oppilaitosmuotoisessakin koulutuksessa.

Perustutkinto kestää 2–3 vuotta sisältäen alan perustehtävät.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto kestää keskimäärin 1,5 vuotta sisältäen alan ammattityöntekijän ja vaativan ammattityöntekijän tehtävät.

Ei tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen pituus on maksimissaan 12 kuukautta.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon, kun haluat lisätietoa oppisopimuksesta.

  • Uutta työntekijää hakiessa voi hyödyntää TE-hallinnon ylläpitämää CV-nettiä.