Selvitettävät asiat sopimuksen solmimiseen

Valitse motivoitunut työntekijä oppisopimukseen. Kerro työyhteisölle oppisopimuskoulutettavasta ja keskustele työpaikkaohjaajan valitsemisesta. Selvitä, miten koulutus voidaan järjestää työpaikalla ja miten tietopuolinen opetus huomioidaan töiden järjestelyissä.

Neuvottele opiskelijan kanssa työsopimukseen liittyvät asian valmiiksi:

  • palkan suuruus
  • työaika
  • maksetaanko palkkaa oppilaitospäiviltä
  • noudatettava työehtosopimus
  • haetaanko oppisopimukseen palkkatukea

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon ja sovi yhteinen aika oppisopimuksen solmimiseen.

Paikalle tulee:

  • työnantaja
  • opiskelija
  • työpaikkaohjaaja
  • koulutustarkastaja

Tämän jälkeen oppisopimustoimisto ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen tietopuolisia opintoja varten.

Lomautus

Oppisopimuskoulutus lomautustilanteessa:

  • Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys oppisopimusopiskelun jatkamiselle lomautus- tai purkamistilanteessa