Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään. Yrittäjän tulee olla päätoiminen yrittäjä ja maksaa YEL-maksua. Tällöin oppisopimus perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimustoimisto) ja yrittäjän väliseen sopimukseen.

Omassa yrityksessä voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

Koulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen.

Koulutus sisältää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaista työssäoppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Tietopuolinen opetus on maksutonta.

Yrittäjän koulutus ei perustu työsopimukseen. Yrittäjälle ei myöskään makseta koulutuskorvausta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

TUTORYRITYS Opintojen ohjaus

Yrittäjälle voidaan sopia myös tutoryritys osallistumaan työssäohjaukseen. Tällöin tutoryritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta ohjaukseen aiheutuviin kustannuksiin. Ohjauksesta tehdään aina erillinen sopimus oppisopimustoimiston kanssa.