Turun ja Raision oppisopimusopiskelijat juhlivat valmistumistaan perinteisessä Sadonkorjuujuhlassa Turun VPK-talolla. Sadonkorjuujuhlan kohokohtana oli ansioituneiden oppisopimusopiskelijoiden ja työnantajien palkitseminen stipendeillä ja kunniakirjoilla.
Kuvassa Meyerin Vesa Eskonen, Anita Saarenmaa ja Erik Mäkiniemi.

 

Stipendejä ja kunniakirjoja ei myönnetä pelkän opiskelumenestyksen perusteella, sillä palkitut ovat kunnostautuneet myös oman työyhteisönsä kehittämisessä. Oppisopimuskouluttajia palkittaessa huomioidaan erityisesti kunniakirjan saajan toiminta myös oppisopimuskoulutuksen puolestapuhujana. Tilaisuudessa huomioitiin myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa kunnostautunut yritys, joka tänä vuonna on MBakery.

Turun oppisopimustoimiston palkitut:

Vuoden 2017 oppisopimusopiskelija Anita Saarenmaa suoritti varastoalan erikoisammattitutkinnon. Hän sai erityisesti kiitosta tavasta, jolla hän toi oppilaitoksen tarjoamia oppeja omaan työyhteisöönsä. Lopputyönään hän kehitti uudenlaisen jatkuvan inventoinnin järjestelmän, mistä hyötyi koko yritys.

Kunniakirjalla palkittiin Meyer Turku Oy.

Meyer Turku Oy on pitkät perinteet omaava laivanrakennusalan ammattilaisten kouluttaja. Vaikeista ajoista huolimatta telakka on sitoutunut henkilöstön oppisopimuskoulutukseen, jonka määrä on vahvan tilauskannan myötä kääntynyt jälleen voimakkaaseen kasvuun. Telakka kouluttaa sekä esimiehiä että työntekijöitä. Työvoimaa Meyer Turku saa toteuttamalla Mestari –Kisälli – Oppipoika – malliaan, joka turvaa opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaa oppimista koko lukuvuoden. Meyer Turku kannustaa oppisopimusopiskelijoitaan myös oppisopimuskoulutuksen kansainväliseen vaihtoon.

Raision oppisopimustoimiston palkitut:

Erik Mäkiniemi toteutti viimeisen vuoden opinnoistaan oppisopimuksella ns. 2+1 mallilla. Mäkiniemi suoritti autoalan perustutkinnon ja myös työllistyi yritykseen. Iloisen ja positiivisen Mäkiniemen asiakaspalvelutaidot saivat erityiskiitosta niin asiakkailta kuin työnantajaltakin.

Kunniakirjalla palkittiin Tammenahjon päiväkoti Maskusta.

Raision oppisopimustoimiston myöntämän palkinnon perusteluissa korostetaan Tammenahjon päiväkodin ohjaajien esimerkillistä omistautumista ja kärsivällisyyttä, millä he ovat mahdollistaneet nuoren opiskelijan oppimispolun. Työyhteisö on ennakkoluulottomasti ja erityisellä ymmärryksellä onnistunut rakentamaan nuorelle opiskelijalleen sopivan tavan saavuttaa ammatilliset vaatimukset ja suorittaa tutkinto.