Hoiva-avustaja koulutus 15.5.2023

Hoiva-avustaja työskentelee sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä.

Hoiva-avustaja koulutus pitää sisällään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa:  
Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp sekä
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp. 

Koulupäiviä on yksi viikossa. Opetuksen sisällöt vastaavat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia. 
Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp 
Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa
•     työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan 
•     suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa 
•     suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä 
•     toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 
•     edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja 
•     ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 
•     huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 
•     antaa tietoa palveluista 
•     ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan 
•     arvioida ja kehittää toimintaansa.

Linkki e-perusttee: 

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 ops 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa 
•     työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan 
•     suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään 
•     toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 
•     käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä 
•     käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä elämää saattohoitovaiheessa 
•     ohjata palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä 
•     toimia työyhteisön jäsenenä 
•     ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan 
•     arvioida ja kehittää toimintaansa 
•     arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä. 

 

Linkki e-perusteet 

Koulutuksen kesto 6 kk.

Missä?

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoa koulutuksesta

Opettaja Maria Kumpuoja, 040 192 4487, maria.kumpuoja@edu.turku.fi

Koulutustarkastaja Terhi Solmula, 050 590 7928, terhi.solmula@turku.fi

Pdf -esite koulutuksesta.