Korotettua koulutuskorvausta nuorten oppisopimustyönantajille!

Korotettu koulutuskorvaus maksetaan työnantajille, jotka palkkaavat oppisopimuksella alle 20-vuotiaan nuoren, jolla ei ole aiemmin suoritettuna toisen asteen tutkintoa. Korotettua koulutuskorvausta 300 €/kk maksetaan enintään yhden vuoden ajan, jonka jälkeen koulutuskorvaus on 200 €/kk.

 Mistä nämä nuoret löytyvät?

 Pääosa kohderyhmän nuorista on tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa ja hakevat työharjoittelupaikkoja.  Työnantajille, jotka tekevät heidän kanssaan oppisopimuksen voidaan maksaa 300 €/kk koulutuskorvausta. Oppisopimus voidaan sopia tarpeen mukaan 1–24 kk pituiseksi.

 Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten, alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään.