Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto 10.9.2020

Koulutus on tarkoitettu alan ammattilaisille, jotka haluavat toimia tai jo toimivat esimiestehtävissä.

Koulutuksen avulla kehität osaamistasi ja saat valmiudet suorittaa erikoisammattitutkinto työn ohella!

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä. 

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.  Osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työelämän työtilanteissa.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa lähiopetusta on keskimäärin 2 päivää/kk. Koulutuksen kesto on 1-1,5 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Torstaisin klo 9-16

2020

10.9.   Opintoihin orientoituminen

24.9.   Päivittäisjohtaminen, alan tulevaisuus ja toimintaympäristöjen muutokset

8.10.   Päivittäisjohtaminen, alan tulevaisuus ja toimintaympäristöjen muutokset

22.10. Organisaation liikeidea / toimintasuunnitelma ja strategia

29.10. Työpaikkaohjaajana toimiminen

5.11.   Päivittäiset toiminnot tuotanto- ja palveluprosessissa, laskenta- ja yritystalous

19.11. Työpaikkaohjaajana toimiminen

26.11. Kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta

10.12. Esimiehenä toimiminen, esimiesasema organisaatiossa

2021

21.1.   Tilaus- ja varastointitoiminnot, laskenta ja yritystalous

4.2.     Asiakas- ja henkilöstöturvallisuus

11.2.   Henkilöstösuunnittelu, perehdytys ja työnopastus

18.2.   Myynnin suunnittelu ja johtaminen

4.3.    Työlainsäädäntö, henkilöstösuunnittelu, esimiesasema

18.3.   Markkina-asema, kilpailijoiden toiminta, asiakaslähtöinen toiminta, myynnin suunnittelu ja johtaminen

8.4.     Työyhteisön kehittäminen, viestintä työyhteisössä

29.4.   Asiakas- ja sidosryhmäsuhteet, kampanjat, asiakasviestintä

20.5.   Projektin suunnittelu ja toteutus

23.9.   Ryhmänohjaus ja koulutuksen päätös

Tutkinto/Tutkinnon osa

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta (päivittäisten toimintojen ohjaaminen, esimiehenä toimiminen sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen) ja 30 osaamispisteestä valinnaisia tutkinnon osia.

Missä?

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku 

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi 
Oppisopimuksesta Tuomo Rahko, 050 526 4629 tai tuomo.rahko@turku.fi

Lataa pdf –esite koulutuksesta.