Myynnin esimies – Lähiesimiestyön ammattitutkinto 22.10.2020

MYYNNIN ESIMIESKOULUTUS alkaen 22.10.2020

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät ja haluavat kehittää itseään esim.  työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä myynnin/kaupan alalla.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Lähiesimiehenä toimiminen (70 osp):

Opintoihin orientoituminen 22.10.2020

- Taloon ja toisiimme tutustuminen
- Tutkinnon sisältö ja sen suorittaminen
- Tietotekniset valmiudet

Esimiestyö ja johtaminen 14.1.2021 ja 11.2.2021

- Esimies- ja johtamistaidot
- Viestintä-, vuorovaikutus-, ja yhteistyötaidot
- Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Henkilöstöhallinto ja työlainsäädäntö 28.1.2021 ja 4.3.2021
- Henkilöstöhallinnon keskeiset osa-alueet
- Työlainsäädännön keskeiset periaatteet
- Kaupan TES; mm. palkkahallinto, työvuorosuunnittelu       

Organisaation ja henkilöstön kehittäminen 25.3.2021 ja 26.8.2021
- Perehdyttäminen ja ohjaaminen
- Työsuojelu, -turvallisuus ja -hyvinvointi
- Henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen                                               

Asiakassuhteiden hoito (40 osp):

Asiakaspalvelun ja myyntityön ohjaaminen 15.4.2021
- Henkilökohtainen asiakaspalvelu- ja myyntityö
- Myynnin suunnittelu, ohjaaminen ja seuranta

Asiakaskokemuksen ja asiakassuhteiden hoitaminen 6.5.2021
- Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys
- Asiakassuhteiden luominen ja ylläpito
- Palvelumuotoilu

Markkinoinnin suunnittelu 27.5.2021
- Markkinoinnin sisältö
- Markkinoinnin keinot ja kanavat
- Markkinoinnin suunnittelu vuosi- ja kampanjatasolla

Markkinointilainsäädäntö 16.9.2021

Kehittämissuunnitelma (40 osp)

Liiketoiminnan arviointi ja kehittäminen 5.11.2020 ja 26.11.2020
- Liikeidea ja liiketoiminnan osa-alueet
- Yrityksen toimintaympäristö
- SWOT-analyysi

Kehittämissuunnitelman laatiminen 10.12.2020
- Kehittämiskohteiden arvioiminen
- Kehittämissuunnitelman laatiminen

Kehittämissuunnitelmien esittelyt ja päätöskahvit 7.10.2021

Koulutuksen laajuus

150 osp 15 lähipäivää á 7 h

Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen

Osaamista hankitaan lähipäivillä koulussa, työssä oppien omalla työpaikalla sekä itsenäisesti. Osaaminen osoitetaan näytöillä omaan työhön ja työpaikkaan liittyen.

Missä?          

Turun ammatti-instituutti, Ruiskatu, Turku

Lisätiedot

Koulutuksesta Mika Järvenpää, mika.jarvenpaa@turku.fi, 044 9073 009

Oppisopimuksesta Anniina Lehtinen, anniina.lehtinen@turku.fi, 050 468 2186

Lataa pdf -esite koulutuksesta.