Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus 22.3.2023

Koulutus antaa valmiudet laadukkaaseen näytteenottoon sekä EKG-rekisteröintiin. Koulutus on tarkoitettu täydennys- ja lisäkoulutukseksi.

Koulutuksen kohderyhmänä on terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ottavat työssään erilaisia näytteitä asiakkailta. Koulutukseen osallistujan tulee pystyä työssään harjoittelemaan näytteenottoa ja antamaan ammattiosaamisen näytön omalla työpaikallaan.

Sisältö

Koulutus pitää sisällään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osan: Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä 15 osp

Koulutuksen sisältö:
•    perusteet laboratorioprosessin vaiheista
•    laadunvarmistus, työturvallisuus ja  asiakasohjaus näytteenottoon liittyen
•    perusteet vieritutkimuksista, laskimoverinäytteenotosta sekä EKG:stä. 
•    perusteet laadukkaan bakteeri- ja virtsanäytteenotosta

Käytännön harjoitukset sisältävät laskimoveri- ja ihopistosnäytteenoton sekä EKG-rekisteröinnin suorittamisen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää suostumusta näytteiden ottoon sekä EKG-rekisteröinnin suorittamiseen koulutukseen osallistujien kesken.
 

Kesto ja toteutus

Koulutuksen kesto on 2-3 kk ja pitää sisällään neljä lähipäivää (klo 8-16) opetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opinnot suoritettuaan osallistuja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä omalla työpaikallaa.  

Koulupäivät: 22.3., 6.4., 19.4. ja 10.5.2023.

Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on riittävästi.

Valintaperusteet

  • Koulutus soveltuu alalle tulo -koulutukseksi niin suomenkielisille kuin vieraskielisillekin. Aiempaa kokemusta hoitoalasta ei tarvita.
  • Soveltuvuus alalle: Opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila ja toimintakyky (SORA)
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Henkilökohtaistaminen

Perehdy ammatillisten tutkintojen suorittamiseen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea tukea.

Paikka

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus, sosiaali – ja terveysala
Ruiskatu 8, Turku

Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa tutkinnossa vaadittu osaaminen voidaan osoittaa.

Lisätietoja oppisopimuksesta voi kysyä Turun oppisopimustoimistosta. 
Terhi Solmula, puh. 050 590 7928, terhi.solmula@turku.fi

Kysy lisätietoja koulutuksesta

Tiimivastaava Maria Kumpuoja

Koulutuksen esite: Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (pdf)