Nuorten oppisopimukset

Oppisopimus on palkalliseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Se on käytännöllinen tapa kouluttautua ammattiin ja sopii kaikille 15-vuotiaasta lähtien. Valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Työkokeilun kautta ammattiin

Moni nuori on työllistynyt työkokeilun kautta. Tällöin nuori on ollut ennen oppisopimuksen solmimista 1–2 kk:n mittaisella kokeilujaksolla yrityksessä. Työkokeilujaksoon haetaan TE-toimiston kautta, eikä työnantajalle tule kustannuksia tältä ajalta. Työnantajille on ollut tärkeää tutustua nuoreen ennen sopimuksen solmimista.

Mikäli olet työtön työnhakija ja sinut otetaan töihin yritykseen oppisopimuksella, työnantaja voi saada oppisopimustoimiston maksaman koulutuskorvauksen lisäksi palkkatukea TE-toimistosta. Selvitä, voiko sinusta saada palkkatukea omasta TE-toimistostasi.

Siirtymät

Päivämuotoisessa koulutuksessa voi osan suorittaa oppisopimuksella. Joko yhden tai useamman opintokokonaisuuden. Kysy tätä mahdollisuutta oppisopimustoimistosta puhelin 02 2633 4900.