Oppilaitospäivät

Oppisopimuksessa tietopuolinen opetus hankitaan mahdollisimman läheltä opiskelijan asuinpaikkakuntaa. Oppilaitosten koulutustarjonnasta riippuen opetusta hankitaan myös muualta Suomesta. Tietopuolisen opetuksen hankkii ja maksaa oppisopimustoimisto.

Oppilaitoksen järjestämä tietopuolinen opetus tukee työpaikalla annettavaa käytännön opetusta. Oppilaitoksen oppimistehtävät liittyvät omaan työhön.

Työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen peruspilari on ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja.

Oppisopimuksen tietopuoliset opinnot:

  • opettajan ohjauksessa oppilaitoksessa
  • kotona kirjalliset harjoitukset ja etätehtävät
  • työssä esim. oman työpaikan kehittämistehtävät
  • itsenäisesti tietoa hankkien

Kaikki tutkinnot suoritetaan näyttöinä, joissa arvioidaan opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa.