Oppisopimuksella oikea työntekijä

Oppisopimus on hyvä tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä.

Opiskelu toteutetaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimus soveltuu, kun:

  • tarvitaan uutta työvoimaa
  • sopivan koulutuksen saanutta ei löydy
  • on tarve kehittää osaamista ja ammattitaitoa
  • koulutetaan uusiin työtehtäviin

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työ- ja koulutussopimus.

Työnantajan velvoitteet:

  • solmia määräaikainen ja kokopäiväinen työsopimus (vähintään 25 h/viikko)
  • maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • nimetä työpaikkakouluttaja
  • antaa monipuolisia työtehtäviä
  • huolehtia siitä, että opiskelija voi osallistua oppilaitospäiviin

Oppisopimus on tutkintoon johtavaa koulutusta. Nämä ovat samoja perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joita voi suorittaa oppilaitosmuotoisessakin koulutuksessa. Oppisopimus voi olla myös vain jonkin tutkinnon osa.

Perustutkinto kestää 2 vuotta sisältäen alan perustehtävät.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto kestää keskimäärin 1,5 vuotta sisältäen alan ammattityöntekijän ja vaativan ammattityöntekijän tehtävät.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon, kun haluat lisätietoa oppisopimuksesta puhelin 02 2633 4900.