Työpaikkaohjaajan rooli yrityksessä

Opiskelijalle nimetään vastuullinen ohjaaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan kouluttamisesta työtehtäviin.

Työpaikkaohjaaja mahdollistaa ja organisoi työssäoppimista. Ohjaajan rooli yrityksessä:

  • Kasvattaja, joka ottaa vastuuta opiskelijan ammattilaiseksi kasvamisesta.
  • Tukija, joka tukee opiskelijan oppimista ja luo onnistumisen edellytyksiä.
  • Neuvoja, joka auttaa opiskelijaa ongelmien ratkaisemisessa.
  • Valmentaja, joka kannustaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteet sekä seuraa ja ohjaa oppimista.

Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle palautetta sekä keskustelee opiskelijan kanssa oppimiskokemuksista. Hän arvioi opiskelijan ammattitaidon kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa. Työssäoppimisen arviointi suoritetaan kolme kertaa vuodessa.

Tarvitsetko apua työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen?

– Järjestämme työpaikkaohjaajalle koulutusta.