Korvaukset työnantajalle

Työnantajalle maksetaan korvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen suuruus riippuu sekä koulutuksesta että siitä, onko kysymyksessä nykyisen tai uuden työntekijän oppisopimus.

Koulutuskorvauksen suuruus

Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (myös osatutkinnoissa):

  • 200 €/kk rekrytoivissa oppisopimuksissa

Ammattititutkintoon johtavassa koulutuksessa (myös osatutkinnoissa):

  • 100 €/kk rekrytoivissa oppisopimuksissa

Erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa ei makseta koulutuskorvausta.

Työpisteen tuet:

TE-toimiston tai Työpisteen maksama palkkatuki:

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön, voi työnantaja saada myös TE-toimiston tai Työpisteen maksamaa palkkatukea.

Palkkatuen hakeminen.