Oppisopimuksen solmiminen ja Yrittäjän oppisopimus

Valitse motivoitunut työntekijä oppisopimukseen. Kerro työyhteisölle oppisopimuskoulutettavasta ja keskustele työpaikkaohjaajan valitsemisesta. Selvitä, miten koulutus voidaan järjestää työpaikalla ja miten tietopuolinen opetus huomioidaan töiden järjestelyissä.

Neuvottele opiskelijan kanssa työsopimukseen liittyvät asiat valmiiksi:

  • palkan suuruus
  • työaika
  • maksetaanko palkkaa oppilaitospäiviltä
  • noudatettava työehtosopimus
  • haetaanko oppisopimukseen palkkatukea

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon ja sovi yhteinen aika oppisopimuksen solmimiseen.

Paikalla tulee olla:

  • työnantaja
  • opiskelija
  • työpaikkaohjaaja
  • koulutustarkastaja

Tämän jälkeen oppisopimustoimisto ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen tietopuolisia opintoja varten.

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään. Yrittäjän tulee olla päätoiminen yrittäjä ja maksaa YEL-maksua. Tällöin oppisopimus perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimustoimiston) ja yrittäjän väliseen sopimukseen.

Omassa yrityksessä voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

Koulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen.

Koulutus sisältää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaista työssäoppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Tietopuolinen opetus on maksutonta.

Yrittäjän oppisopimus ei perustu työsopimukseen. Yrittäjälle ei myöskään makseta koulutuskorvausta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

TUTORYRITYS – Opintojen ohjaus

Yrittäjälle tulee sopia myös tutoryritys osallistumaan työssäohjaukseen. Tutoryritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta ohjaukseen aiheutuviin kustannuksiin. Ohjauksesta tehdään aina erillinen sopimus oppisopimustoimiston kanssa.