Koulutus työtä tehden

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden.

Opiskelijan tueksi nimetään työpaikkaohjaaja, joka opastaa häntä tulevissa työtehtävissä. Koulutusta täydennetään tietopuolisella opetuksella oppilaitoksessa.

Työssä oppiminen suunnitellaan työnantajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Suunnitelmassa otetaan huomioon työpaikan tarjoamat työtehtävät sekä opiskelijan aikaisemmat tiedot ja taidot. Tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy ammattitaitoinen työntekijä yritykseen.