Palveluesimies – Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 19.1.2021

Esimiesosaaminen uudelle tasolle. Uralla eteenpäin. Koulutuksella hyvät valmiudet esimies-, asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Koulutuksen painopisteitä ovat palvelutuotannon johtaminen, asiakkuuksien ylläpito ja kehittäminen, palvelun laadun toteuttaminen ja kehittäminen asiakaskohteessa. Ja kaiken ytimessä toiminnan kannattavuus.

Kehitettävää osaamista voi suunnata ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu alalla työskentelevälle, kehittymishaluiselle esimiehelle tai esimieheksi tähtäävälle ammattilaiselle. Esimiestehtävissä voi toimia kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa ja puhtausalalla.

Lisäksi koulutus sopii kiinteistönhoidon ja puhtausalan asiantuntijatehtävissä kiinteistöissä ja niiden suunnittelussa tai työmäärämitoituksessa.

Koulutuksen voi suorittaa myös alan yrittäjä.

Tutkinto/Tutkinnon osat

Koulutuksen aikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöalan erikoisammattitutkinto laajuudeltaan 180 osp.

Pakolliset tutkinnon osat

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

Ekotehokkuuden johtaminen

Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi

Monipalvelujen johtaminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti

Koulutuksen kesto ja toteutus 2021

Koulutuksen kesto noin 1 - 1,5 vuotta henkilökohtaisen ohjelman mukaan.

Vuoden 2021  tarkemmat päivät selviävät myöhemmin

 Starttipäivä 1
- Koulutusohjelman sisältö
- Oman organisaation arvot, liikeidea ja toimintakulttuuri
 

 Starttipäivä 2
- Koulutusohjelman sisältö
- Oman organisaation arvot, liikeidea ja toimintakulttuuri
 

. Asiakaskohde
- Palvelusopimus
- Palvelukuvaus ja hoitosopimus
- Alakohtaiset viranomaismääräykset
 

Yhteistyö ja viestintä
- Asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien välillä
- Tietosuojamääräykset
- Raportointi / dokumentointi
- Asiakaspalautteet
 

 Talous 1
- Asiakas / markkina-analyysi
- Kilpailijat. Palvelut / tuotteet
- Markkinointi
 

Kestävän kehityksen periaatteet / johtaminen
- Palveluprosessin toteutuminen: mittari, asiakastyytyväisyys
- LEAN-ajattelu
 

Työturvallisuus / riskien hallinta
 

Missä?

Turun ammatti-instituutti. Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Kouluttaja Timo Keski-Levijoki, 044 907 3022

timo.keski-levijoki@turku.fi

 

Koulutustarkastaja Jarmo Matala-aho, 044 907 3895

jarmo.matala-aho@turku.fi