Palveluesimies – Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 25.8.2020

Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivä joko torstai 28.5.20 tai tiistai 25.8.20

Esimiesosaaminen uudelle tasolle. Uralla eteenpäin. Koulutuksella hyvät valmiudet esimies-, asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Koulutuksen painopisteitä ovat palvelutuotannon johtaminen, asiakkuuksien ylläpito ja kehittäminen, palvelun laadun toteuttaminen ja kehittäminen asiakaskohteessa. Ja kaiken ytimessä toiminnan kannattavuus.

Kehitettävää osaamista voi suunnata ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu alalla työskentelevälle, kehittymishaluiselle esimiehelle tai esimieheksi tähtäävälle ammattilaiselle. Esimiestehtävissä voi toimia kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa ja puhtausalalla.

Lisäksi koulutus sopii kiinteistönhoidon ja puhtausalan asiantuntijatehtävissä kiinteistöissä ja niiden suunnittelussa tai työmäärämitoituksessa.

Koulutuksen voi suorittaa myös alan yrittäjä.

Tutkinto/Tutkinnon osat

Koulutuksen aikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöalan erikoisammattitutkinto laajuudeltaan 180 osp.

Pakolliset tutkinnon osat

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

Ekotehokkuuden johtaminen

Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi

Monipalvelujen johtaminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti

Koulutuksen kesto ja toteutus 2020

Koulutuksen kesto noin 1 - 1,5 vuotta henkilökohtaisen ohjelman mukaan.

Vuoden 2020 lähi-/etäpäivät tiistaisin

28.5. Starttipäivä 1
- Koulutusohjelman sisältö
- Oman organisaation arvot, liikeidea ja toimintakulttuuri
 

25.8. Starttipäivä 2
- Koulutusohjelman sisältö
- Oman organisaation arvot, liikeidea ja toimintakulttuuri
 

8.9. Asiakaskohde
- Palvelusopimus
- Palvelukuvaus ja hoitosopimus
- Alakohtaiset viranomaismääräykset
 

6.1.0 Yhteistyö ja viestintä
- Asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien välillä
- Tietosuojamääräykset
- Raportointi / dokumentointi
- Asiakaspalautteet
 

20.10. Talous 1
- Asiakas / markkina-analyysi
- Kilpailijat. Palvelut / tuotteet
- Markkinointi
 

3.11. Kestävän kehityksen periaatteet / johtaminen
- Palveluprosessin toteutuminen: mittari, asiakastyytyväisyys
- LEAN-ajattelu
 

17.11 Työturvallisuus / riskien hallinta
 

Kevään 2021 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Missä?

Turun ammatti-instituutti. Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Kouluttaja Timo Keski-Levijoki, 044 907 3022

timo.keski-levijoki@turku.fi

 

Koulutustarkastaja Jarmo Matala-aho, 044 907 3895

jarmo.matala-aho@turku.fi

 

Pdf -esite koulutuksesta.