Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 17.8.2020

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Lisäkoulutus on suunnattu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille. Suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta 30 osp laajuisen tutkinnonosan, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, olet kelpoinen varhaiskasvatuksen tehtävään. (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018)

Miksi Kanneljärven Opisto?

Toimintaamme ohjaavat ilo, inhimillisyys sekä arvostava kohtaaminen. Nämä arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme.

Koulutuksen kesto ja toteutus  

Teemapäivät 1. 
17.-19.8.2020 klo 9.15 – 15.30

Käymme läpi varhaiskasvatuksen ohjaavia asiakirjoja ja syvennymme niihin. Perehdymme myös varhaiskasvatussuunnitelman kolmitasoisuuteen. Mitä se tarkoittaa ja kuinka sen mukaan toimitaan käytännön työssä?

Teemapäivät 2.
28.-30.9.2020 klo 9.15 – 15.30

Perehdymme havainnointiin, erilaisiin menetelmiin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatustyössä. Pedagoginen dokumentointi, mitä se on? Miten sitä tehdään ja miksi?

Teemapäivät 3.
9.-11.11. klo 9.15 – 15.30

Sukellamme leikin maailmaan: sen merkitys, edellytykset, havainnointi, rikastuttaminen, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot. Lapsen kielenkehityksen vaiheet. Kielenkehityksen tukeminen arjen tilanteissa, toiminnoissa ja leikissä. Lapsen itseilmaisun tukeminen ja siihen rohkaiseminen. Lastenkirjallisuus, sadutus, oppimista tukevat sovellukset ja pelit.

Teemapäivien lisäksi on myös työpaikalla toteutettavia tehtäviä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla varhaiskasvatuksen ympäristössä monipuolisen varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamisen tehtävissä.

Kenelle?

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille.

Tutkinto/Tutkinnon osat

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta 30 osp laajuinen tutkinnonosa, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen.

Missä?

Kanneljärven Opisto
Karstuntie 537, 08450 Lohja

Oppilaitoksessa on asuntola:

  • Yöpyminen arkisin opintojen yhteydessä jaetussa soluhuoneessa 15e/yö
  • Yöpyminen arkisin opintojen yhteydessä yhden hengen huoneessa 30e/yö (Huom. yhden hengen huone mahdollinen vain, jos asuntolassa on tilaa)

Lisätietoja koulutuksesta

Helena Vannemaa, helena.vannemaa@kannelopisto.fi, 040 940 1034

Merja Leinonen, merja.leinonen@kannelopisto.fi, 044 357 8128

Lisätietoja oppisopimuksesta

Pia Suutari, pia.suutari@turku.fi, 050 590 7928 tai 02 2633 4900

Lataa pdf -esite koulutuksesta.