Tuotannon työnjohtaja -koulutus 19.1.2021

Työnjohtokoulutus perustuu Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoon (180 osp). Koulutuksessa harjaannut osaavaksi työnjohtajaksi ja esimieheksi. Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi työprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä.

Koulutuksessa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun on toimittava työpaikkasi esimiestehtävissä tai sitä tukevissa asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä työnjohtaja.

 Koulutus kestää 12 kuukautta ja sisältää 11 valmentavaa lähipäivää sekä verkko-opintoja ja kehittämisprojektin työpaikalla.

Koulutus sisältää myös MIF:n johtamisen ja yhteistoimintakäyttäytymisen 360 arvioinnin.

Koulutuksen aikataulu ja tutkinnon muodostuminen

1/2020
Käynnistystilaisuus, Uudistuva työelämä ja esimiestyö

Pakollinen tutkinnon osa; Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen (80 osp)

Johtajuus, toimintakulttuuri ja esimiehenä kehittyminen
Toiminnan johtaminen strategian pohjalta 
Henkilöstön ja tiimien johtaminen 
Tuotannon johtaminen ja LEAN kehittäminen
Työlainsäädäntö. sopimukset, työturvallisuus ja työhyvinvointi
Esimiehenä kehittyminen

Valinnainen tutkinnon osa: Tuotannon johtaminen (50 osp)
Tuotannon johtaminen 

Valinnainen tutkinnon osa: Henkilöstön osaamisen kehittäminen (50 osp)
Osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja johtaminen

Valinnainen tutkinnon osa: Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen (50 osp)
Kehittämissuunnitelma turvallisuus ja ympäristöjohtamiseen 

Valinnaiseen tutkinnonosaan kuuluva pakollinen jakso
Projektitöiden arviointi, ohjaus ja jakaminen – kehittämisfoorumi  

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa rakentuu etätehtävistä, käytännönläheisistä koulutuspäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää 12 kk.

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus monikanavaisesti sekä osaamisen arviointi.

Koulutuksesta vastaa Consulting Partners Networkin asiantuntijaverkosto, jonka osaaminen pohjautuu uusimpaan kunkin aihealueen käytäntöön ja tutkimustietoon. 

Tutkinnon järjestämisestä ja myöntämisestä vastaa Turun ammatti-instituutti. 

Koulutus oppisopimusrahoituksella on maksutonta. Lisätietoa koulutuksesta löytyy tutkinnon  nettisivuilta. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös yrityskohtaisena valmennusohjelmana.

Missä?

Turun ammatti-instituutti 
Hamppukatu 2, 20740 Turku

Lisätiedot ja hakeminen

Koulutuksesta Tapio Varis, 040 580 5444
Oppisopimuksesta Jarmo Matala-aho, 044 907 3895