Tuotannon työnjohtajakoulutus 10.1.2023

Työnjohtajakoulutus perustuu Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoon (180 osp). Koulutuksessa harjaannut osaavaksi työnjohtajaksi ja esimieheksi. Tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä työnjohtaja.

Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi työprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä.

Koulutuksessa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun on toimittava työpaikkasi esimiestehtävissä tai sitä tukevissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutus kestää 14 kuukautta ja sisältää 14 valmentavaa lähipäivää sekä verkko-opintoja ja kehittämisprojektin työpaikalla.

Koulutus sisältää Management Institute of Finland MIF:n 360-arvioinnin.

Koulutuksen aikataulu ja tutkinnon muodostuminen:

10.1.2023 Käynnistystilaisuus, Uudistuva työelämä ja esimiestyö
24.1.2023 Virtaavan tuotannon perusteet
7.2.2023 Johtajuus, toimintakulttuuri ja esimiehenä kehittyminen 
7.3.2023 Toiminnan johtaminen strategian pohjalta 
21.3.2023 Laadun- ja riskienhallinta
4.4.2023 Henkilöstön ja tiimien johtaminen 
2.5.2023 Projektin johtaminen
6.6.2023 Työlainsäädäntö. sopimukset, työturvallisuus ja työhyvinvointi
22.8.2023 Aikataulutus, toimitusketjut ja materiaalienhallinta
19.9.2023 Osaamisen johtaminen ja ennakoiva kehittäminen  
17.10.2023Kehittämissuunnitelma turvallisuus ja ympäristöjohtamiseen 
14.11.2023 Johtamiskäytännöt
12.12.2023 Tuotannon johtaminen/Muutosjohtaminen
12.2.2024 Esimiehenä kehittyminen
13.2.2024 Projektitöiden arviointi, ohjaus ja jakaminen – kehittämisfoorumi  

 

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa rakentuu etätehtävistä, käytännönläheisistä koulutuspäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää 14 kk.

Opiskelija suorittaa pakollisen tutkinnon osan ja kaksi valintaista tutkinnon osaa (80+50+50) osp.

Pakollinen tutkinnon osa: Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen 80 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla tuotannollisessa
työympäristössä esimiestehtävissä.

Valinnainen tutkinnon osa: Tuotannon johtaminen 50 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön esimiestehtävissä johtamalla ja
kehittämällä tuotantoprosessia tuotannollisessa työympäristössä.

Valinnainen tutkinnon osa: Henkilöstön osaamisen kehittäminen 50 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön esimiestehtävissä suunnittelemalla ja
toteuttamalla henkilöstön osaamisen kehittämistoimenpiteitä tuotannollisessa työympäristössä.

Valinnainen tutkinnon osa: Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen 50 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla käytännön esimiestehtävissä
tuotannollisessa työympäristössä johtamalla tuotannon kunnossapitotyötä.

Valinnainen tutkinnon osa: Projektihallinta tuotannollisessa ympäristössä 50 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä johtamalla projektia tuotannollisessa työympäristössä.

Valinnainen tutkinnon osa: Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen 50 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla käytännön esimiestehtävissä
tuotannollisessa työympäristössä ja kehittämällä turvallisuutta sekä kestävän kehityksen
periaatteita organisaation ohjeiden mukaisesti.

Koulutuksesta vastaa Consulting Partners Networkin ja Carinafour Oy:n asiantuntijaverkosto, jonka osaaminen pohjautuu uusimpaan kunkin aihealueen käytäntöön ja tutkimustietoon. Tutkinnon järjestämisestä ja myöntämisestä vastaa Turun ammatti-instituutti.

Koulutus oppisopimusrahoituksella on maksutonta. Lisätietoa tuotannon esimiestyön EAT:sta löytyy koulutuksen nettisivuilta. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös yrityskohtaisena valmennusohjelmana.

Kenelle?

Esimiehelle, joka haluaa lisätä johtamisosaamistaan ja esimiestehtäviin nousevalle tulevalle työnjohtajalle.

Missä?

Koulutus tapahtuu pääasiassa työelämässä oppimalla ja osallistumalla lähipäiviin. Lähipäivät pidetään Turun ammatti-instituutin Peltolan kampuksella, Hamppukatu 2, Turku.

Lisätiedot ja hakeminen

Tapio Varis, tapiovaris@consultingpartners.fi, 040 580 5444

Pekka Suominen, pekka.suominen@edu.turku.fi, 040 181 2704

Oppisopimuksesta

Esa Anttila, esa.anttila@turku.fi, 040 553 2374

Lataa pdf -esite koulutuksesta.