Tuotannon työnjohtajakoulutus 11.1.2022

Työnjohtajakoulutus perustuu Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoon (180 osp). Koulutuksessa harjaannut osaavaksi työnjohtajaksi ja esimieheksi. Tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä työnjohtaja.

Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi työprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä.

Koulutuksessa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun on toimittava työpaikkasi esimiestehtävissä tai sitä tukevissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutus kestää 12 kuukautta ja sisältää 11 valmentavaa lähipäivää sekä verkko-opintoja ja kehittämisprojektin työpaikalla.

Koulutus sisältää Management Institute of Finland MIF:n 360-arvioinnin.

Koulutuksen aikataulu ja tutkinnon muodostuminen:

 • 11.1.2022 Käynnistystilaisuus, Uudistuva työelämä ja esimiestyö
 • 18.2.2022 Johtajuus, toimintakulttuuri ja esimiehenä kehittyminen 
 • 8.3.2022 Toiminnan johtaminen strategian pohjalta 
 • 5.4.2022 Henkilöstön ja tiimien johtaminen 
 • 3.5.2022 Tuotannon johtaminen ja LEAN kehittäminen
 • 7.6.2022 Työlainsäädäntö. sopimukset, työturvallisuus ja työhyvinvointi
 • 23.8.2022 Tuotannon johtaminen 
 • 20.9.2022 Osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja johtaminen
 • 18.10.2022 Kehittämissuunnitelma turvallisuus ja ympäristöjohtamiseen 
 • 13.12.2022 Esimiehenä kehittyminen
 • 14.12.2022 Projektitöiden arviointi, ohjaus ja jakaminen – kehittämisfoorumi

 Tuotantoalojen esimiehenä toimiminen (80 osp)

Johtajuus, toimintakulttuuri ja esimiehenä kehittyminen (360-arviointi) 
Toiminnan johtaminen strategian pohjalta 
Henkilöstön ja tiimien johtaminen 
Tuotannon johtaminen ja LEAN kehittäminen      
Työlainsäädäntö. sopimukset, työturvallisuus ja työhyvinvointi         
Esimiehenä kehittyminen (360-arviointi)                                                  

Tuotannon johtaminen (50 osp)

- Tuotannon johtaminen        
- Projektitöiden arviointi, ohjaus ja jakaminen – kehittämisfoorumi

Henkilöstön osaamisen kehittäminen (50 osp)

- Osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja johtaminen 
- Projektitöiden arviointi, ohjaus ja jakaminen – kehittämisfoorumi

Tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen 50 osp

- Kehittämissuunnitelma turvallisuus ja ympäristöjohtamiseen     
- Projektitöiden arviointi, ohjaus ja jakaminen – kehittämisfoorumi

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa rakentuu etätehtävistä, käytännönläheisistä koulutuspäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää 12 kk.

Koulutuksesta vastaa Consulting Partners Networkin asiantuntijaverkosto, jonka osaaminen pohjautuu uusimpaan kunkin aihealueen käytäntöön ja tutkimustietoon. Tutkinnon järjestämisestä ja myöntämisestä vastaa Turun ammatti-instituutti.

Koulutus oppisopimusrahoituksella on maksutonta. Lisätietoa tuotannon esimiestyön EAT:sta löytyy koulutuksen nettisivuilta. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös yrityskohtaisena valmennusohjelmana.

Kenelle?

Esimiehelle, joka haluaa lisätä johtamisosaamistaan ja esimiestehtäviin nousevalle tulevalle työnjohtajalle.

Missä?

Koulutus tapahtuu pääasiassa työelämässä oppimalla ja osallistumalla lähipäiviin. Lähipäivät pidetään Turun ammatti-instituutin Peltolan kampuksella, Hamppukatu 2, Turku.

Lisätiedot ja hakeminen

Koulutuksesta Tapio Varis, 040 580 5444
Oppisopimuksesta Antti Niiles, 040 167 8182

Lataa pdf -esite koulutuksesta.