Tietopuolinen koulutus

Oppisopimuksessa tietopuolisten opintojen osuus on n. 20%. Suurin osa tietopuolisista opinnoista saadaan alueen oppilaitoksista. Toisinaan kuitenkin koulutus hankitaan muualta Suomesta.

Tietopuoliset opinnot tukevat ammattitaidon kehittymistä sekä auttavat ymmärtämään työpaikan työtehtäviä. Oppimistehtävät liittyvät omaan työhön, työtapoihin ja käytäntöihin sekä työstä saatujen omien kokemusten pohdintaan.

Opetus toteutetaan:

  • oppilaitoksen lähipäivinä
  • etätehtävinä
  • ohjattuna etäopiskeluna
  • verkko-opetuksena
  • kehittämis- ja projektitöinä

Tietopuolisen opetuksen tarve arvioidaan henkilökohtaistamisessa, jossa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmissa koulutuksissa ja töissä oppimat asiat.