Turvallisuuskehittäjä – Uhkatilanteet hallintaan työpaikallasi 8.9.2020

Sisäisen turvallisuuskehittämisen ensimmäinen teema on asiakaskohtaamisten turvallisuus, myös niiden vaikeiksi koettujen!

Kuka voisi olla työpaikkanne turvallisuuden kehittäjä? Riittää, että hän tuntee työpaikan rakenteet ja prosessit. Me tarjoamme koko työyhteisöä osallistavat menetelmät turvallisuuden kehittämiseen. Samalla täydentyvät työnantajan lakisääteisten vaarojen arvioinnin velvoitteet. Pienillä arjen teoilla turvallisuuskulttuuri kehittyy ja työyhteisön resursseja vapautuu muuhun.

Oppisopimuksella 8.9.2020 – 7.11.2020

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

8.9.2020

- Uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja muiden säädösten perusteet
- Oman työn suunnittelu asiakaskohteen mukaisesti
- Omaan työtehtävään liittyvien uhkien tunnistaminen
- Työtehtävien suunnittelu tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella

Välitehtävä: asiakaskohtaamisiin liittyvien uhkien tunnistaminen

22.9.2020

- Toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toiminta oikein
- Varautua ja toimia erilaisissa erityis- ja hätätilanteissa
- Toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita ja määräyksiä
- Käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulutuksen mukaisesti
- Ottaa huomioon päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen kohdehenkilön toiminnassa

Välitehtävä: haastaviksi koettuihin asiakaskohtaamisiin liittyvä oman työpaikan varautumissuunnitelma

6.10.2020

- Stressireaktioiden vaikutuksen huomioon ottaminen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa
- Avun hakeminen työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen
- Oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta huomioitavat oleelliset asiat
- Työn tilanteen vaatimusten mukainen raportointi

Lopputehtävä: oman työpaikan varautumissuunnitelman esittäminen

Tutkinto/Tutkinnon osa        

Koulutus perustuu turvallisuusalan perustutkinnon osaan uhkatilanteiden hallinta (15 osp)

Koulutuksen kesto ja toteutus

Lähiopetuspäivät tiistaisin ti 9-15.45
Turun ammatti-instituutti
Juhannuskukkulan koulutalo
Kukkulakuja 3, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Markku Hietanen, 040 355 2908
markku.hietanen@turku.fi

Oppisopimuksesta Tuomo Rahko, 0505264629
tuomo.rahko@turku.fi

Lataa pdf -esite koulutuksesta.