Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 29.10.2020

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää ohjaus- ja arviointiosaamistaan ja suorittaa tutkinnon osan omalla työpaikallaan. Turun ammatti-instituutin työelämässä oppimisen koordinaattori Kati Laitervo perehdyttää osallistujat työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaukseen ja osaamisen arviointiin.

 Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jossa ohjataan ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja arvioidaan heidän osaamistaan näytöissä. Osallistujan ei tarvitse välttämättä toimia esimiehenä ja työpaikka voi olla myös muulta kuin majoitus- ja ravitsemisalalta.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää torstai 29.10.20 ja torstai 19.11.20, molempina päivinä klo 9-16. Lisäksi tehdään välitehtävä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon osa työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (30 OSP). Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Missä?        

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi

Koulutustarkastaja Tuomo Rahko, puh. 050 526 4629 tai tuomo.rahko@turku.fi

Lataa pdf –esite koulutuksesta.