Floristi Hanna Walldén valittiin vuoden oppisopimusopiskelijaksi ja LVI-eristys Murto Oy vuoden kouluttajaksi.

Stipendiä ja kunniakirjaa ei myönnetä pelkän opiskelumenestyksen perusteella. Oppisopimusopiskelijaa valittaessa huomioidaan, että hän on mukana myös kehittämässä omaa työyhteisöään. Oppisopimuskouluttajaa palkittaessa huomioidaan erityisesti kunniakirjan saajan toiminta myös oppisopimuskoulutuksen puolestapuhujana.

Oppisopimus sopii erinomaisesti ammatinvaihtajille. Tätä laajaa uudelleenkouluttautumista edustaa myös nyt 2015 palkittu oppisopimusopiskelija floristin ammattitutkinnon suorittanut Hanna Walldén. Oppisopimuksensa aikana Hanna osoitti esimerkillistä innostusta ja yrittäjämäistä ajattelua.  Motivoitunut opiskelija sovelsi koulussa saatuja oppeja työpaikallaan ja kehitteli sinne uusia tuoteideoita.

Tilaisuudessa jaettiin kunniakirja pitkäaikaiselle oppisopimuskouluttajalle. Kunniakirjalla palkittu oppisopimuskouluttaja on LVI-eristys Murto Oy. Palkittu yritys on esimerkillisesti hyödyntänyt oppisopimusta henkilöstön rekrytoinnissa. Yritys on tarjonnut vakituisen työpaikan myös monille maahanmuuttajataustaisille työntekijöille vaikean työllistymisen aikana.

Kunniakirjan olivat vastaanottamassa Birgitta ja Ismo Murto.