Oppisopimuskoulutusta käytetään henkilöstön sitouttamiseen monipuolisesti eri koulutusaloilla.

Naantalin Aurinkoinen tunnetaan Turun seudulla vakiintuneena kahvilabrändinä. Aurinkoisen ketjuun kuuluu 13 kahvilaa Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Kaarinassa. Lisäksi yrityksellä on neljä tuotantopistettä, joissa syntyvät makeat ja suolaiset sekä delituotteet. Yrittäjä Petri Kolehmainen näkee kouluttautumisen yhtenä mahdollisuutena henkilökunnan sitouttamiseen. 

Kannustus koulutukseen – oppisopimus yksi tapa

- Olemme tehneet hyvinvointikartoitusta työntekijöiden keskuudessa ja koulutus nousi yhdeksi tekijäksi. Vaikka työ opettaa tekijäänsä, on lisäkoulutus aina voimavara, vakuuttaa Kolehmainen.

Oppisopimuskoulutusta käytetään henkilöstön lisäkouluttautumiseen monipuolisesti eri koulutusaloilta ja tälläkin hetkellä on kaksi henkilöä suorittamassa kondiittorin ammattitutkintoa.

Oppisopimuksen koulutusajalta ei yritys maksa palkkaa, mutta kaikille valmistuville maksetaan stipendi kompensoimaan menetettyä palkkaa. Opiskeluaikana joustetaan työaikajärjestelyissä.

Vaikka sitouttamiseen pyritäänkin kouluttamisen kautta, pitää motivaatio syntyä ihmisestä itsestään.

- Kyse on kuitenkin aikuisista ihmisistä. Jokainen voi katsoa itselleen sopivan koulutuksen ja ehdottaa sitä esimiehelleen.

Tekijät tietävät parhaiten

Yrityksessä on aloitettu muun muassa asiakaspalvelu- ja tuotekehityskoulutus sekä esimiesten kursseja. Esimiestyössä yritys panostaa tunnejohtajuuteen.

- Esimiestyön avain on se, että tulee toimeen alaisten kanssa ja toisinpäin. Toisaalta keskustellaan mitä tehdään ja sitten tehdään mitä on keskusteltu. Yksi tärkeä elementti kahvilatyöskentelyssä on se, ettei pelkää kohdata ihmistä. Asenne ratkaisee. Sama pätee esimiestyöskentelyyn. Uskaltaako olla avoin alaisilleen ja uskaltaako kohdata heitä ihmisinä.

Yrityksessä mietitään myös, miten uudet työntekijät perehdytetään tai miten hiljaista tietoa muutetaan käytettäväksi käytännön tasolla. Kyvyt, persoona ja oikeat tavat tehdä pitäisi nivoa yhteen.

- Lähdetään siitä, että tekijät tietävät parhaiten. Tämä toimii sateenvarjona, joka pätee myös tuotantoon. Pitää olla halu tehdä hyviä tuotteita. Jokainen tuote on tärkeä, koska yksikin epäonnistunut tuote voi johtaa epäonnistuneeseen asiakaskokemukseen.

Viihdealalla asiakas keskiössä

Alalle tunnusomaista on tällä hetkellä uusien kahviloiden syntyminen. Kahvilakulttuurin arvostus on nousussa.  Kolehmainen pitääkin kahvilaa ensisijaisesti viihtymisen paikkana.

-  Olemme viihdealalla. Kahvilat tarjoavat vapaa-ajalle seurustelumahdollisuutta ja siinä mielessä kilpaillaan ihmisten vapaa-ajasta.  Tuotteen, palvelun ja kahvilamiljöön pitää olla kunnossa, mutta viihdealalta tiedämme, että täytyy harjoitella. Motivoinnin merkitys kasvaa, pohtii Kolehmainen.

Kolehmaisen mielestä kaikella koulutuksella on merkityksensä myös yrityksen menestymiselle. On parempi, että työntekijät hankkivat koulutusta senkin uhalla, että lähtevät pois.

 - Esimerkiksi esimiestasolla on hyvä, jos pystyy ymmärtämään kokonaisuuksia. Meillä hävikin minimoiminen on tärkeä ja pyrkimys oikeaan määrään tuotteita oikeassa paikassa oikein tarjoiltuna.

 

Naantalin Aurinkoinen; 13 kahvilaa, 4 tuotantopistettä

Omistajat Kolehmaisen perhe, toimitusjohtaja Petri Kolehmainen

Työntekijöitä yrityksessä on 70-80 sesongista riippuen

Tuotteet: konditoria, deli, suolaiset, salaatit, lounasruoka

 

Oppisopimuskoulutuksen kautta on suoritettu muun muassa leipurin ja myynnin ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ja majoitus- ja ravitsemisalan erikoisammattitutkinto. Tällä hetkellä kaksi työntekijää suorittaa kondiittorin ammattitutkintoa.