Asiointi oppisopimustoimistossa tapahtuu kaupungin ohjeistuksen mukaan. Asiakaspalvelu toteutetaan sähköisesti ja puhelimitse. Oppisopimukset solmitaan etäyhteyksien kautta. Lakimuutos myös oppisopimuksen lomautuksessa.

Hallituksen tiistaisen linjauksen johdosta Suomessa on otettu järeät keinot koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Oppisopimuskoulutus on pääosin käytännön työtehtävissä toteutettavaa koulutusta. Oppisopimusmuotoinen koulutus on tässä tilanteessa edelleen toteutettavissa ilman osallistumista oppilaitoksen lähijaksoille lisäämällä työssäoppimisen tukea ja ohjausta.  

Oppisopimustoiminta on osa ammatillista koulutusta. Oppisopimustoimisto vastaa työsuhteessa tapahtuvasta koulutuksesta sekä siihen liittyvästä neuvonnasta, koulutuksen käynnistämisestä, ohjauksesta ja tuesta. Palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien avulla.

Neuvonta

Ammatillinen ohjaus sekä uusien alkavien oppisopimustyösuhteiden sopimusneuvonta jatkuvat normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse oppisopimustoimiston normaalina työaikana.

Työsuhteen ja työssäoppimiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä omiin yhteyshenkilöihin.  

Oppisopimusten solminta ja koulutusten käynnistäminen

Oppisopimusten solminta toteutuu toistaiseksi etäyhteyksien avulla. Myös palkkatukeen liittyvä neuvonta ja ohjeistus toteutetaan etänä.

Koulutusten toteutus aloitetaan normaalisti työssä oppien ja oppilaitoksen opetus toteutetaan oppilaitoksen ilmoittamalla ajalla ja tavalla.

Valmiustilan vaatimat työelämän rekrytointi- ja koulutustarpeet priorisoidaan ja niihin reagoidaan nopeasti ja joustavasti. Valmiustila nostaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan rekrytointitarpeita.

Ohjaus ja tuki

Työpaikalla tapahtuvan ohjauksen tuki korostuu valmiustilan jatkuessa. Odotettavissa on, että esimerkiksi työsuhdeneuvonnan tarve kasvaa sekä työnantajilla että opiskelijoilla.

Toimistolla asiointi

Toistaiseksi asiointi tapahtuu kaupungin ohjeistuksen mukaan. Asiakaspalvelu toteutetaan sähköisesti ja puhelimitse. Oppisopimukset solmitaan etäyhteyksien kautta. Henkilökunta on tavoitettavissa toimistolla.

Oppisopimuksen yleisinfot ja ryhmätilaisuudet on peruttu toistaiseksi. Verkkoinfot päivittyvät lähitulevaisuudessa sivullemme.

Rahaliikenne ja maksatus

Opintososiaaliset edut voi hakea normaalisti joko sähköpostiliitteenä tai pudottamalla hakemuksen toimiston postiluukkuun Yliopistonkatu 31, 4. krs.

Yleisinfot

Yleisinfot pyritään järjestämään netin välityksellä. Seuraa ilmoittelua etusivullamme.

Lakimuutos oppisopimuksen lomautuksessa

Eduskunta on 31.3.2020 hyväksynyt hallituksen esityksen HE 26 2020 vp koskien väliaikaisia muutoksia mm. työsopimuslakiin ja lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja sitä määräävään lainsäädäntöön. Oppisopimuksen kannalta olennaisin muutos koskee lomautuksia. Voimaantulleen väliaikaisen lain mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa (oppisopimuksessa) työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Koeaikaa koskeva säännös muuttui siten, että työsopimus voidaan purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Työntekijän lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyheni 5 päivään. Lisäksi lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyheni 5 päivään.

Lakimuutoksen tavoitteena on luoda työnantajille edellytykset sopeuttaa toimintaansa koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen kysynnän heikentymiseen.

Laki astui voimaan 1.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 saakka.

Lue lisää eduskunnan lakimuutoksen käsittelystä.

Yhteystiedot

Päivystyspuhelin 02 2633 4900 tai oppisopimus@turku.fi tai oman yhteyshenkilön tiedot www.oppisopimus.turku.fi